REGISSEURS

Diverse Regisseurs
Hans Dortmans
Colette Teurlings

Margit Balogh
Willem Baptist
Leo de Boer
Marjoleine Boonstra
Anne Marie Borsboom
Frans Bromet

Rishi Chamman

Roy Dames
Danniel Danniel
Rob Das

Alex de Ronde

Peter Delpeut
Nova van Dijk
Ozgur Dogan
Gülsah Dogan
Mart Dominicus
Peter Dop

Frans van Erkel
Robin van Erven Dorens
Orhan Eskikoy
Jaap van Eyck

Hans Fels

Mags Gavan
Boris Gerrets
Ramon Gieling
Carin Goeijers
Ester Gould

Bregtje van der Haak
Rein Hazewinkel
Sonia Herman Dolz
Dimitri Hettinga
Sophie Hilbrand
Brigit Hillenius
Jet Homoet
Heddy Honigmann
Andre van der Hout
Hans Hylkema

Bernie IJdis

Vuk Janic
Jack Janssen
Fatima Jebli-Ouazzani
Simonka de Jong
David de Jongh

Mani Kaul
Hans Kema
Johan van der Keuken
Niels van Koevorden
Maaik Krijgsman
Kristinn Kristinsson
Sabine König

Ben van Lieshout
Patrick Lodiers
Sabine Lubbe Bakker
Linda Lyklema

Geert Mak
Christel van der Meer
Menna Laura Meijer
Constant Meijers
Ditteke Mensink
Juliano Mer Khamis
Max Moszkowicz

Monique Nolte

Robert Oey
Marcel Ouddeken

Ruud Pelgrum
Hans Pool
Leendert Pot
Marcel Prins

Klaartje Quirijns

Maria Ramos
Leonard Retel Helmrich
Dirk Jan Roeleven
Rene Roelofs
Alex de Ronde
Dorna van Rouveroy
Paul Ruven

Frank Scheffer
Michiel Schöpping
Ineke Smits
Mercedes Stalenhoef
Huib Stam
Elbert van Strien

Fiona Tan
Maria Tarantino
Karim Traidia

Joost van der Valk

Roel van Dalen
Martijn van de Griendt

Peter Veer
Martijn Veldhoen
Frank Vellenga
David Verbeek
Bea de Visser
Kees Vlaanderen
Paulo van Vliet
Chris Vos
Saskia Vredeveld
Jacqueline van Vugt

Lysander Wiering
Daan Willekens
Marieke van der Winden
Peter Wingender

Martijn de Zeeuw
Lidija Zelovic

Maria Tarantino


Biography

Born in Milan, Maria Tarantino (1972) attended university in Edinburgh and Leuven, where she studied Philosophy. From 2000 to 2008 she worked as freelance journalist for radio, press and television in Belgium and Italy.

Filmography

INSIDE OUT (2009 – Dirrito Rovescio – ’52) is an exploration of power structures and human relations inside an institution where everything is defined and regulated by the law. A theatre play written and performed by a group of prisoners in the north of Italy runs parallel to the daily performance of the young woman governor and her team of police agents. Detainees and agents share the same building and the same routine. Year after year, on opposite sides. Sometimes they despise each other. At times they become friends. As the detainees use the theatre to denounce the living conditions inside the jail, we discover the director’s struggle to change the place despite a chronic lack of funds and endless bureaucracy.

KUBITA - A GAME FOR MANY PLAYERS (2010 – ’40)  Tortured but not broken, a group of Burundese prisoners and a Belgian theatre director are working on a play based on the prisoners' traumatic experiences. Through the rehearsals in a cassava field and the performance inside a prison, we experience personal suffering being transformed into a cathartic celebration of human resilience.

 

Biografie

Maria Tarantino (1972) is geboren in Milaan en studeerde filosofie aan de Universiteit van Edinburgh en Leuven. Van 2000 tot 2008 werkte zij als freelance journalist voor kranten, radio en televisie in België en Italië.

 

Filmografie

INSIDE OUT (2009- Dirrito Rovescio – ’52): is een verkenning naar de machtsstructuren en de menselijke betrekkingen binnen een instituut waar alles gedefinieerd en gereguleerd is door de wet.

Een toneelstuk geschreven en gespeeld door een groep gevangenen in het Noorden van Italië loopt parallel aan de dagelijkse gang van zaken van de jonge vrouwelijke gevangenisdirecteur en haar team van bewaarders. Gedetineerden en bewaarders delen hetzelfde gebouw en de dagelijkse routine. Jaar na jaar; tegenover elkaar. Soms verachten zij elkaar, soms worden zij vrienden van elkaar. Door middel van het toneelstuk maken de gedetineerden hun afkeer kenbaar van de leefomstandigheden binnen de gevangenis en zien we dat de directeur op haar beurt worstelt om de gevangenis te veranderen ondanks een chronisch gebrek aan fondsen en eindeloze bureaucratie.

KUBITA – A GAME FOR MANY PLAYERS (2010 – ’40) Gemarteld maar niet gebroken, een groep Burundische gevangenen en een Belgische theater directeur werken samen aan een toneelstuk gebaseerd op de traumatische ervaringen van de gevangenen. Middels de repetities in een cassave veld en het optreden in een gevangenis, ervaren we hoe het persoonlijk lijden wordt omgezet in een bevrijdende viering van de menselijk veerkracht.