Titel / Title

But Now Is Perfect

Regisseur / Director

Carin Goeijers

Camera / Cinematography

Carin Goeijers, Gregor Meerman

Geluid / Sound

Tim van Peppen

Montage / Editing

Barbara Hin

Geluidsontwerp / Sound Design

Jeroen Goeijers

Muziek / Music

Jeroen Goeijers

Color Grading

Michiel Rummens

Finishing

Jan Jaap Kuiper

Producent

Pieter van Huystee

Line Producer

Zoe de Wilde

Commissioning Editor EO

Margje de Koning

World Premiere

IDFA 2018

Prijs / Award

IDFA Special Jury Award for Dutch Documentary

 

But Now Is Perfect

      “Ik weet niet of ik de juiste stappen zet,” zegt Becky Moses, maar ze is dankbaar voor het moment waarin ze leeft. God -of het lot – heeft haar vanuit haar geboorteland Nigeria via Libië naar Europa gebracht, op de vlucht voor een gearrangeerd huwelijk met een bejaarde man. Nooit had ze kunnen denken dat ze in Riace terecht zou komen, het bergdorp in Calabrië (Zuid-Italië) dat wereldberoemd is geworden door de opendeurpolitiek voor immigranten van de flamboyante burgemeester Domenico Lucano. Aan de hand van Becky en haar dorpsgenoten maken we mee hoe de geslonken Italiaanse gemeenschap samenleeft met de nieuwe, veelal Afrikaanse, inwoners, hoe vriendschappen worden gesloten en levens met elkaar verknoopt raken. Maar het lot blijft onberekenbaar. De regionale autoriteiten zijn het project-Riace niet steeds welgezind, de burgemeester raakt in een politieke storm en kan niet al 'zijn' mensen meer beschermen. Beckymoet het dorp verlaten en belandt in een illegaal immigrantenkamp. Als ze daar een noodlottig einde vindt, blijven de inwoners van Riace in verdriet en verbijstering achter. Een aangrijpend verhaal van geloof, hoop en documenten.

   

   "I do not know if I'm taking the right steps," says Becky Moses, but she is grateful for every moment of being alive. God, or fate, has brought her to Europe via Libya from her native country Nigeria, on the run for an arranged marriage with an elderly man.
Never would she have thought she would end up in Riace, a mountain village in Calabria (southern Italy) that has become world famous by its open-door policy for immigrants by the flamboyant mayor Domenico Lucano. Through the eyes of Becky and her fellow villagers, we witness how the shrunken Italian community lives together with the new, mostly African, inhabitants.  We see how friendships are formed and lives become connected. But fate remains unpredictable. The regional authorities are not always happy with the Riace project, the mayor gets into a political storm and cannot protect 'his' people any more. Becky must leave the village and ends up in an illegal immigrant camp. When she meets her fatal end there, the inhabitants of Riace are left in grief and bewilderment.
A poignant story of faith, hope and documents.

 

 

But Now Is Perfect – International Trailer