Producent
Pieter van Huystee Film
 
Co productie
Human
 
Met medewerking van
Mediafonds
 
Lengte
55 minuten
 
Genre
Documentaire
 
Land van herkomst
Nederland
 
Regie
Carin Goeijers
 
Research
Hans Dortmans
 
Camera
Gregor Meerman, Sander Snoep, Diderik Evers, Hans Bouma, Maarten van Rossem
 
Geluid
Benny Jansen, Sander ten Broeder, Diego van Uden, Tim van Peppen, Erik Leek, Pepijn Aben
 
Montage
Barbara Hin
 
Componist
Pablo van der Poel
 
Geluidmixage
Mark Glynn
 
Uitvoerend producent
Lotte Gerding
 
Productieleider
Zoë de Wilde
 
Eindredacteur
Bert Janssens (Human)
 
Publiciteit
Trix van Alphen – The Publicity Company
T 0031 (0)20 612 7000
E trix@publicy.nl
 
Curien Kroon – Pieter van Huystee Film
T 0031 20 421 0606
E curien@pvhfilm.nl
Levenslang
LEVENSLANG
 
Een film van Carin Goeijers
 

Carin Goeijers toont in deze documentaire het getrouwde leven van Louis Hagemann en zijn vrouw Jacqueline. Louis zit al ruim 15 jaar bijna onophoudelijk binnen wanneer hij in 2005  veroordeeld wordt voor een dubbele moord. De straf is levenslang. Jacqueline en Louis trouwen in 2008. Het huwelijk wordt voltrokken binnen de gevangenismuren waar de bruidstaart met een plastic mes wordt aangesneden.

In de documentaire Levenslang ontdekken we langzaam de essentie van hun onvoorwaardelijke liefde en wat een perspectiefloze levenslange opsluiting kan betekenen voor een mens. Is hun relatie bestand tegen deze onveranderlijke en hopeloze situatie, hoe vinden zij daarin hun weg?

We volgen Louis en Jacqueline in hun dagelijkse routine van telefoneren. Door deze gesprekken worden we meegenomen in het sterk afgeschermde leven van een levenslanggestrafte. En beleven we hoe Louis en Jacqueline de uitzichtloosheid voor zichzelf proberen te overwinnen. Louis zijn houvast is het werk in de gevangenistuin, waar hij zijn liefde voor alles wat groeit en bloeit kan ontwikkelen en uitleven. Tegelijkertijd probeert hij inzicht te geven in een leven zonder perspectief of horizon.  

Voor Jacqueline is het houvast haar geloof in zijn onschuld. Onophoudelijk probeert zij hiervoor bewijzen aan te dragen. Even is er een kleine sprankeling hoop wanneer Louis’ advocaat een herzieningsverzoek indient bij de Hoge Raad. Maar wat voor een toekomst wacht er Louis nog buiten na  ruim 20 jaar opsluiting? De wereld is in die jaren totaal veranderd,  het is de vraag of hij daarin ooit nog zijn draai kan vinden en of hun huwelijk nog bestand zal zijn tegen vrijheid.

Door de condition humaine van Louis en Jacqueline geeft de film inzicht in een belangrijk humanitair vraagstuk; slechts weinig mensen zijn ervan op de hoogte dat levenslang bestaat, wat het inhoudt en wat de gevolgen zijn.

Een korte toelichting van de producent

Bijna niemand weet dat levenslang in een Nederlandse gevangenis ook letterlijk betekent: levenslang. Gratie wordt al sinds 1985 niet meer verleend en een regeling voor voorwaardelijke invrijheidsstelling is er niet. Men moet de straf uitzitten tot de dood. In Nederland zitten 35 levenslang gestraften vast zonder enig perspectief. Volgens het Europese Hof is dit inhumaan en schendt Nederland hiermee de mensenrechten.

Eerder hebben we de documentaire 'Tony, een observatie in het Pieter Baan Centrum'  (2011) van Ditteke Mensink gemaakt. De film is door veel bekeken uit de wereld van recht en Justitie, o.a. tijdens een congres in Utrecht waarbij staatsecretaris Fred Teeven het woord voerde, en bij vertoningen bij de Dienst Gevangeniswezen en de Rechtbank Amsterdam. We zijn ervan overtuigd dat Levenslang een maatschappelijk relevant onderwerp aansnijdt en een aanzet kan geven tot een gedachtewisseling over de kwesties rond vrijheidsbenemende sancties, welzijn en gratieverlening, nu en in de toekomst.

BEKIJK HIER DE UITZENDING VAN PAUW

KLIK HIER VOOR 'MET HET OOG OP MORGEN'

KLIK HIER VOOR 'NOOIT MEER SLAPEN'

KLIK HIER VOOR DE PERSMAP